Hygiena a bezpečnost práce

Je základním pilířem a předpokladem bezpečné a kvalitní výroby. Bezpečnost není priorita, je to trvalá hodnota kultury každé společnosti. Doporučíme vám jak systém nastavit a upravit tak, aby byl současný stav zlepšen. Nastavíme společné cíle a systém tak, aby byl požadovaný výsledek dosažen. Využíváme nástroje a analýzy „Lean managementu a Procesního řízení“ včetně potřebných nástrojů a dokumentů. 80% nehod, rizikových stavů je způsobeno nebezpečným chováním zaměstnanců, 20% poruchou strojů a zařízení. Podchytíme skoronehody, poruchy a nestandardní situace, což eliminuje významně vznik rizikových stavů. Veškeré procesy budou nastaveny tak, aby byly eliminovány nehody vzniklé nevyhodnocením rizik, neřízením změn, nezajištěním zařízení Lock-Out Tag-Out (LOTO) a dalšími faktory.

 

Budeme nápomocni nastavit politiku auditů bezpečného chování všech zaměstnanců, externích dodavatelů a dalších osob, které se pohybují ve vaší společnosti.

 

Dále nabízíme mimo dalších služeb:

  • Zpracování kategorizace práce dle vyhlášky č. 432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  • Hodnocení rizik.
  • Nastavení systému vydávání a kontroly OOPP.
  • Nastavení systému pracovně lékařských služeb a prohlídek dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách.
  • Šetření a ohlašování úrazů dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
  • Veškerá školení plynoucí ze zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  • Školení dle vyhlášky č. 50/78 Sb., o elektrotechnické kvalifikaci (§3 – §8).
  • Další služby plynoucí z vaší činnosti a nařízení platné legislativy.

 

Lze konstatovat, že zohledníme vaše požadavky, naplníme legislativní povinnosti a systém zefektivníme k vaší spokojenosti. V případě, že nebudeme moci být nápomocni, nalezneme řešení a doporučíme řešení. V dnešní době je nutné udržet kvalifikované a oddané zaměstnance, naše kroky jsou voleny tak, aby bezpečnost byla podpůrným nástrojem pro zaměstnance, byla pomocníkem k jejich úspěchům. Úspěchy vašich zaměstnanců jsou vaše úspěchy.

Kontakty

Roman Šulitka
jednatel společnosti

Telefon: +420 604 162 479
Email:
info@regsora.cz

Adresa, sídlo společnosti:
Jaroslava Seiferta  2159
Most, 434 01

Adresa, kancelář:
Jaroslava Seiferta  2159
Most, 434 01

IČ: 1561511
DIČ: CZ1561511

Zásady na ochranu osobních údajů

Kudy k nám

www.regsora.cz © 2018

Stránky vytvořil Pavel Bílek

Napište nám

Zpráva se odesílá...

Chyba, neodesláno

Formulář byl odeslán