Požární ochrana

Povinnosti plynoucí z nařízení zákona o požární ochraně a jeho vyhlášek zasahují do všech oblastí podnikání a ochrany života a majetku. Tato oblast se prolíná s bezpečností práce, provozem technických zařízení, nakládáním s chemickými látkami a hlavně školením zaměstnanců a dalších osob.

 

Lze poznamenat, že tematicky jsou povinnosti rozdělení do částí:

  • Stanovení podmínek požární bezpečnosti u právnických a fyzických osob.
  • Způsob vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce.
  • Lhůty a způsob provádění pravidelných kontrol dodržování předpisů o požární ochraně.
  • Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti a posuzování požárního nebezpečí.
  • Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany.
  • Způsob výkonu státního požárního dozoru.

 

Jsme připravení vám pomoci s kontrolou vašich provozů a zařízení, vyhledáním potenciálních rizik nehod a neplnění povinností, zpracováním a aktualizací vašich dokumentů, zajistíme školení v oblasti PO a prověříme připravenost na krizové situace. Dále zajistíme vizualizaci pro rozvoj bezpečného chování zaměstnanců v souvislosti s požárním a bezpečnostním značením.

Postačí nás kontaktovat a zbytek vyřídíme za Vás, dle společné dohody.

Kontakty

Roman Šulitka
jednatel společnosti

Telefon: +420 604 162 479
Email:
info@regsora.cz

Adresa, sídlo společnosti:
Jaroslava Seiferta  2159
Most, 434 01

Adresa, kancelář:
Jaroslava Seiferta  2159
Most, 434 01

IČ: 1561511
DIČ: CZ1561511

Zásady na ochranu osobních údajů

Kudy k nám

www.regsora.cz © 2018

Stránky vytvořil Pavel Bílek

Napište nám

Zpráva se odesílá...

Chyba, neodesláno

Formulář byl odeslán