TPM a Lean management

Total Productive Management (TPM), Lean management je soubor nástrojů, které jsou zaměřeny na vyhledání kořenové příčiny problému, na zlepšení procesu, na udržení efektivního provozu, a to vše za pomoci všech, tedy zaměstnanců, managementu i externích zaměstnanců. TPM metodiky lze využít při práci skupin vybraných zaměstnanců, tedy pilířů, dle oblastí. Pak lze na provozech zavést pilíř Bezpečnosti, Kvality, Údržby, Rozvoje zaměstnanců, Finančních dopadů a další.

Dle A. Svozilové je metodologie Lean založena na cyklickém přístupu ke zlepšování a používá se tam, kde je potřeba zvýšit výkonnost procesu a snížit operační náklady. Nejvíce frekventovaným termínem, které používají zlepšovatelské týmy v této oblasti je anglické slovo „Waste“. V kontextu překladu – „odpad“ se dostáváme k „plýtvání“, což se může vyskytnout v procesu výroby ve formě čekání, nadvýroby, přepracování, pohybu, přemísťování, zpracovávání, skladování a intelektu.

Kontakty

Roman Šulitka
jednatel společnosti

Telefon: +420 604 162 479
Email:
info@regsora.cz

Adresa, sídlo společnosti:
Jaroslava Seiferta  2159
Most, 434 01

Adresa, kancelář:
Jaroslava Seiferta  2159
Most, 434 01

IČ: 1561511
DIČ: CZ1561511

Zásady na ochranu osobních údajů

Kudy k nám

www.regsora.cz © 2018

Stránky vytvořil Pavel Bílek

Napište nám

Zpráva se odesílá...

Chyba, neodesláno

Formulář byl odeslán