Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí firemní politiky každé společnosti. Dnešní zákazníci vyžadují, aby výrobky a poskytované služby byly, vyrobeny a poskytovány v souladu s ochranou životního prostředí. Legislativa v této oblasti reguluje provoz jednotlivých společností tak, aby byla maximálně zajištěna ochrana ovzduší, vod, dále omezována produkce odpadů.  Rádi Vám pomůžeme prověřit rozsah vašich opatření a dále Vám doporučíme, jak snížit náklady v oblasti likvidace odpadů, čištění odpadní průmyslové vody nebo znečištění ovzduší.

 

Rádi nabídneme pomoc v níže uvedených oblastech:

  • Oblasti odpadového hospodářství.
  • Poradenskou činnost.
  • Školení v oblasti nakládání s odpady a nebezpečnými chemickými látkami.
  • Havarijní plánování a připravenost při úniku látek do ŽP.
  • Úplné poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi.
  • Kompletní vizualizace a bezpečnostní značení.
  • Zastupování při jednáních s orgány státní správy.
  • Poradenství v oblasti hodnocení rizika ekologické újmy.
  • Zařazení objektů dle zákona o prevenci závažných havárií v platném znění.
  • Registru legislativních norem.

 

Postačí nás kontaktovat a zbytek vyřídíme za Vás, dle společné dohody.

Kontakty

Roman Šulitka
jednatel společnosti

Telefon: +420 604 162 479
Email:
info@regsora.cz

Adresa, sídlo společnosti:
Jaroslava Seiferta  2159
Most, 434 01

Adresa, kancelář:
Jaroslava Seiferta  2159
Most, 434 01

IČ: 1561511
DIČ: CZ1561511

Zásady na ochranu osobních údajů

Kudy k nám

www.regsora.cz © 2018

Stránky vytvořil Pavel Bílek

Napište nám

Zpráva se odesílá...

Chyba, neodesláno

Formulář byl odeslán